PUPPIES

Wij fokken volgens het fokreglement en de richtlijnen van de Australian Shepherd Club België (ASCB), Vlaamse Fokkerij Commissie (VFC) en de

Sint-Hubertus (KMSH). De pups worden opgevoed met het puppy culture programma en zijn voorzien van o.a. een stamboom, benodigde entingen, DNA certificaat, individueel oogonderzoek, ontwormingen, chip en EU dierenpaspoort. We vinden een matchend karakter belangrijker dan een matchend kleurtje. De pups worden daarom dus geplaatst op basis van karakter en niet alleen maar op voorkeur van een kleur.

Bij het informeren naar een pup, gelieve wat over jezelf te vertellen, thuissituatie, keuze voor dit ras etc. We willen graag de beste baasjes voor onze pups, hoe meer je verteld, hoe beter.  Mails, zonder andere informatie, met alleen 'Wat kost een pup' en/of  'Ik wil een Red Merle teef met een witte kraag en met verschillende kleuren ogen worden niet beantwoord!


Wij verkopen geen pups voor de fok:

Helaas heeft ook ons ras een aantal erfelijke aandoeningen en daarom verkopen we de pups niet voor fokdoeleinden. We investeren een enorme hoeveelheid tijd en moeite in het behouden van het ras en onze bloedlijnen door de best mogelijke combinaties te maken. We willen niet dat mensen beginnen te fokken alleen voor het plezier ervan zonder de nodige kennis en voorbereiding. Bij fokken komt meer kijken dan alleen het hebben van een leuke hond.


» » »  ♦  « « «


We breed according to the breeding rules and guidelines of the Australian Shepherd Club Belgium (ASCB), Vlaamse Fokkerij Commissie (VFC) and

Sint-Hubertus (KMSH). The pups are raised with the puppy culture program will have i.a. a pedigree, necessary vaccinations, DNA certificate,individueal eye exam, deworming, microchip and EU animal passport. We find a matching character more important than a matching color. The pups will therefore mainly be placed based on their character, instead of the preference of a color only.

When inquiring about a puppy, please tell us a bit more about yourself, home situation, why you chose this breed etc.  We want the best owners for our pups, the more information you give us, the better. E-mails, without any additional information, with only 'What's is the price for a pup' and/or ' I want a Red Merle bitch with a full white collar and with two different colored eyes' will not be answered!


We do not sell pups for breeding:

Unfortunately our breed does have some hereditairy illnesses and due to that reason we do not sell pups for breeding purposes. We invest an inmense amount of time and effort in preserving the breed and our bloodlines by making the best breedingmatches possible.  We don't want that people start to breed just for the fun sake of it without the proper knowledge and preparation. There is more to breeding then just having a cute dog.


06 april 2021


Door het groot aantal aanvragen is er momenteel geen plaats meer op onze wachtlijst.
Er zullen geen pups beschikbaar zijn in 2021.


Geef een herplaatser een tweede kans en kijk zeker eens op de website van Australian Shepherd Rescue Fund.

Please don't forget the breeder


I knew from day one not every puppy could stay.

Preparing them for life took many hours each day.


I love every minute watching them develop and thrive.

Helping them discover the world fills me with pride


The weeks are numbered, never enough time.

I worry, even though I know te pups will be fine.


I trust you with this pup and hope you understand.

I handpicked you, and expect you'll follow the plan.


Continue to provide new experiences each day.

Never stop training your puppy, and always include play.


I will never forget my puppies and will always be here.

please provide them the best for the rest of their years.


No matter how long ago your baby was here.

Not  staying in touch is my biggest fear.

'Author unknown'