The Aussie

'A Tired Dog Is A Happy Dog!'

 

De Aussie is een echte alleskunner. Geef ze een taak en een uitlaatklep voor hun energie (zoals gehoorzaamheid, Treibball, agility, frisbee, mantrailen, het zoeken van je autosleutels etc.) en je hebt een prachtige, toegewijde metgezel voor de vele jaren die komen. Het ras heeft zich bewezen als goede blindengeleidehonden, service & therapie honden en voor zoek & reddingswerk. Aussies zijn werkhonden en gedijen in een huishouden waarin ze actief deel uit maken van het gezin. Ze willen zijn waar jij bent en betrokken zijn bij alles wat je doet. De hele dag alleen in de achtertuin of in een bench zitten is niks voor dit ras. De Aussie zal zo nu en dan de grenzen opzoeken, net als tieners zullen ze proberen te kijken hoe ver ze kunnen gaan. Het handhaven van regels en consequent zijn zorgt ervoor dat zowel de hond als de baas veel gelukkiger is. Al met al is de Australian Shepherd een intelligente, toegewijd metgezel, geschikt voor slimme, actieve en toegewijde eigenaren die hun leven willen delen met een hond. 9 punten om te overwegen tijdens het beslissen of de Australian Shepherd de hond voor jou is, klik hier.

Gezondheid:

De Australian Shepherd is een ras waar, net zoals bij andere rassen, (erfelijke) aandoeningen voorkomen. Waaronder kanker, epilepsie, heup- en elleboogdysplasie, MDR1 en oogproblemen. Voor individuele informatie over deze aandoeningen zie www.ascb.be, Vlaamse Fokkerijcommissie en www.ashgi.org

Uiterlijk:

Naast een veelzijdig karakter heeft de Aussie ook nog een prachtig uiterlijk. Het is is een middelgrote hond, goed in balans en iets langer dan hoog. De gemiddelde leeftijd wordt geschat tussen de 12 en 15 jaar. Door hun vele verschillende kleuren en aftekeningen zijn ze allemaal uniek. De Aussie bestaat in 4 basis kleuren. Black, Blue-Merle, Red en Red-merle, al dan niet met of zonder white en/of tan aftekening. Ook hebben ze een variatie in oogkleuren: bruin, blauw, amber of elke variatie of combinatie hiervan inclusief vlekken en marmering.

Aussies kunnen een volledige staart hebben of een NBT (natuurlijke kortstaart). Een NBT kan eender welke lengte hebben tussen geen en volledig.

 

Geschiedenis:

Ondanks hun naam, Australian Shepherd, is niet met zekerheid vast te stellen dat hun oorsprong ook volledig in Australië ligt. Men verondersteld dat de oorsprong van de Australian Shepherd in het Spaanse Baskenland ligt. Tegen het einde van de 19e eeuw emigreerden Baskische herders naar Australië om daar werk te zoeken. Daar werden Australische schapen geëxporteerd naar Amerika en kwamen de Aussies met hun Baskische herders mee, vanaf toen werden ze geassocieerd met Australië.

'A Tired Dog Is A Happy Dog!'

 

The Aussie is truly a do-it-all canine. Give them a job and outlet for their energy (like obedience, Treibball, agility, Frisbee, mantrailing, finding your car keys etc.) and you will have a beautiful, devoted companion for many year to come. They have proven themselves worthy as guide dogs, service & therapy dogs and for search & rescue work. Aussie are performance dogs and thrive in a households that include them in activities as part of the family. They want to be where you are and involved in whatever you’re doing, not relegated to the backyard by themselves or in a crate all day long. The Aussie will occasionally test his limits, just like teenagers they will push their boundaries to see what they can get away with. Enforcing doggy rules and being set forth will make both the dog and you much happier. All in all, the Australian Shepherd is an intelligent, devoted companion, suitable for a smart, active, and dedicated owner who wants a dog to share in his or her life. 9 points to consider whilst deciding if the Australian Shepherd is definiteley the dog for you, click here.

Health:

The Aussie is a breed where, just as other breeds, (genetic) disorders occur, like cancer, epilepsy, hip- and elbowdysplasia, MDR1 and eye problems. For individual information about these disorders take a look at www.ashgi.org, www.ascb.be and Vlaamse Fokkerijcommissie

Appearance:

Besides having a versatile charachter the Aussie also has great looks. They are a medium sized dog, well balanced and slightly longer than tall. The average age is estimated between 12 and 15 years. Because they have many different colors and markings every Aussie is unique and definitely worth seeing. The Aussie exists in 4 basic colors. Black, Blue-Merle, Red and Red-merle, with or without white and / or tan markings. The Aussie also has a variety of eye color: brown, blue, amber or any variation or combination thereoff, including spots and marbeling. Aussies can have a full tail or a NBT (natural short tail). An NBT can have any length between no visible tail and a complete tail

 

History:

Despite their name, Australian Shepherd (Aussie), nobody knows for sure that they originated in Australia. They assumed that the origin of the Australian Shepherd is in the Spanish Basque Country. By the end of the 19th century, Basque shepherds immigrated to Australia looking for work. The Basque Shepherds exported Australian sheep to America and the Australian shepherd came along

Of Woolly Rocks Australian Shepherds | All pictures on our site are copyright of ''Of Woolly Rocks'' and may not be taken without our permission © l Webdesign: J.Foreman